Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

Prelegent

Waldemar Góralski mieszka od urodzenia w Poznaniu. Jego pasją są okręty. Zaczął się nimi interesować już jako młody człowiek. Ma sporą kolekcję zdjęć, dokumentów i ponad 6 tys. książek. Postanowił podzielić się swoją wiedzą z innymi, jednak nie posiadając talentu pisarskiego – jak twierdzi – widząc poczynania grafików komputerowych na świecie chciał właśnie w taki sposób pokazywać okręty z dużą ilością detali. Zaczął się uczyć, poznał pierwsze techniki budowania brył i prostych kształtów. Tak zaczęła się Waldka przygoda z grafiką 3D i z ulubionymi okrętami, najpierw traktowana jako rozrywka, spełnienie młodzieńczych marzeń, która z czasem przekształciła się w pracę zawodową. W serii Encyklopedia Okrętów Wojennych był ilustratorem do książki o pancerniku „Nagato” i lotniskowca „Taiho”. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Kagero – wydał 20 książek w serii Super Drawings in 3D oraz Top Drawings (m.in. pancerniki „Arizona” i „Bismarck”). Praca nad jednym modelem to około pół roku wielogodzinnego siedzenia przy komputerze i monitorach. W swoim dorobku ma też wiele wystaw m.in. współpracował z Ambasadą USA w Polsce z okazji 70. rocznicy wybuchy wojny na Pacyfiku i zagłady USS „Arizona”. Objechał z tą wystawą wiele miast w Polsce; przy okazji spotykał się z młodzieżą i opowiadał o swojej pasji i pracy na komputerze, zachęcając do nauki grafiki 3D jako sposobu na życie. W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przez trzy lata była prezentowana jego wystawa stała z grafikami 3D i anaglifami, obrazami trójwymiarowymi.

Waldemar Góralski has been living in Poznań since his birth. His passion are ships. He began being interested in them as a young man. He has a large collection of photos, documents, and more than 6,000 books. He decided to share his knowledge with others, but without the talent of writing – as he claims – seeing the works of graphic designers in the world he wanted to show ships with a lot of details in such a way. He began to learn and he learned his first techniques of building solids and simple shapes. That’s how started his adventure with 3D graphics and his favorite ships – at first, a pastime and the fulfillment of his adolescent  dreams, which later evolved into a professional career. In the Warship Encyclopedia series, he was an illustrator for the book about the battleship “Nagato” and the aircraft carrier “Taiho.” For many years he has been cooperating with the Kagero Publishing House – he has published 20 books in the series Super Drawings in 3D and Top Drawings (including the battleships “Arizona” and “Bismarck”). Working on one model is about half a year of sitting staring at computer monitors for countless hours. In his achievements, he also has many exhibitions, including his collaboration with the US Embassy in Poland on the 70th anniversary of the outbreak of the war on the Pacific Ocean and the destruction of the USS “Arizona.” He visited many cities in Poland with this exhibition; along the way he met with youth and spoke about his passion and his graphic design work, encouraging to learn 3D graphics as a way of life. His exhibition with 3D graphics and anaglyphs, three-dimensional paintings, was presented for three years at the Naval Museum in Gdynia.