Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

Prelegent

Richie Kohler jest autorem i eksploratorem wraków. 40-letnie doświadczenie w nurkowaniu pozwoliło mu zwiedzić niemal wszystkie zakątki globu. Pasja do nurkowania wrakowego została szczegółowo przedstawiona w filmach dokumentalnych oraz opisana w bestsellerowej książce Roberta Kursona, Shadow Divers (W pogoni za cieniem). Kohler poprowadził  56 odcinków popularnego programu „Deep Sea Detectives” na History Channel oraz wiele innych audycji telewizyjnych opisujących jego eksploracje na temat najbardziej znanych wraków na świecie, by wymienić m.in. „Andrea Doria”, RMS „Titanic” i HMHS „Britannic”. Wykorzystując pojazdy podwodne i najnowocześniejszy sprzęt do nurkowania, Kohler skupia się na podwodnych poszukiwaniach, które dotyczą ludzkiego aspektu tragedii wrakowych. Zajmuje się korygowaniem niejasnej lub zapomnianej historii, a przy tym dostarcza odpowiedzi dla członków rodzin ludzi, którzy stracili życie w wypadkach morskich. Lokalizowanie i identyfikacja zaginionych okrętów wojennych, takich jak USS „Murphy”, USS „Lagarto”, „U-215” i „U-869” i docieranie do ludzi związanych z katastrofami, jest nagrodą w eksploracji wraków. Ostatnie prace Kohler’a dotyczące zapomnianej bitwy z U-Bootem podczas II wojny światowej w Zatoce Meksykańskiej doprowadziły bezpośrednio do pośmiertnego uhonorowania amerykańskiego kapitana marynarki wojennej podczas ceremonii w amerykańskim Pentagonie.

Jest członkiem The Explorers Club. Kohler nadal organizuje ekspedycje w poszukiwaniu zaginionych statków i odkrywa ich tajemnice. Napisał wiele artykułów na temat wraków, nurkowania głębinowego i bezpieczeństwa w nurkowaniu. W 2017 r. wydał swoją pierwszą książkę Mystery of the Las Olympian, przedstawiającą 10 lat pracy nad siostrzanym statkiem słynnego „Titanica” „Britannic’em”. Przez lata prowadził liczne prezentacje w szkołach, bibliotekach, na konferencjach nurkowych i sympozjach promujące bezpieczeństwo nurkowania, edukację, wpajając zamiłowanie do historii.

Richie Kohler is an author and shipwreck explorer whose 40 years of diving experiences have taken him to all corners of the globe. These exploits have been detailed in documentary films and in a NY Times best-selling book, Shadow Divers, by Robert Kurson. Kohler hosted fifty-six episodes of the popular History Channel program “Deep Sea Detectives” and numerous other television programs detailing his explorations on some of the most famous shipwrecks in the world, including the Andrea Doria, RMS Titanic, and the HMHS Britannic. Utilizing submersibles and cutting-edge diving equipment, Kohler’s focus in underwater exploration has been on the human aspect of shipwreck tragedies, correcting fractured or missing history and in doing so, providing answers and closure to family members. Locating and identifying lost warships such as the USS Murphy, USS Lagarto, U-215 and U-869 and reaching out to these people has been the real reward in shipwreck exploration. Kohler’s recent work on a forgotten WWII submarine battle has directly led to a posthumous recognition to American Naval Captain in an recent award ceremony at the US Pentagon.

A fellow in the Explorer’s Club, Kohler continues to lead expeditions worldwide in search of lost ships and the mysteries they hold.  He has written numerous magazine articles about shipwrecks, deep diving and diver safety and in 2017, published his first book, Mystery of the Last Olympian detailing a decade of work on Titanic’s sister ship Britannic. Over the years he has made numerous presentations at schools, libraries, diving conventions and symposiums promoting diving safety, education and awareness.

www.RichieKohler.com

www.U869.com

www.MysteryofTheLastOlympian.com