Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

Prelegent

Piotr Hodyra – „Dziedzicznie obciążony” nurkowaniem (na pierwszym obozie był w wieku 8 lat), choć sam nurkuje wyłącznie rekreacyjnie. Do Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe dołączył w 2018 roku podczas wyprawy „Zaginione bombowce z Brindisi”, gdzie był odpowiedzialny za badania archiwalne. Współzałożyciel Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego, wolontariusz International Bomber Command Center, autor artykułów, książek poświęconych historii polskich załóg w operacjach specjalnych oraz dywizjonów bombowych. Od kilku lat kontynuuje pracę nad Listą Krzystka (http://listakrzystka.pl), spisem personelu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.

Piotr Hodyra – Following in his family’s footsteps in diving (he was 8 years old at his first dive camp), although he dives exclusively recreationally. He joined the Shipwreck Expeditions Association in 2018 during the expedition, “The Lost Bombers of Brindisi”, where he was responsible for archival research. Co-founder of the Historical Foundation of Polish Aviation, volunteer of the International Bomber Command Center, author of articles and books about the history of Polish Air Force crews in special operations and bomber squadrons. For several years, he has been working on the List of Krzystek (http://listakrzystka.pl), a list of personnel of the Polish Air Force in Great Britain.