Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

Prelegent

Michał zaczął nurkować w wieku 14 lat w 1996 roku w federacjach LOK i CMAS w momencie uzyskania pełnoletności na Korsyce, zdobył stopień Divemastera PADI, a w 2001 roku został instruktorem nurkowania PADI u Witka Śmiłowskiego. Od tego czasu w systemie PADI wystawił ponad 1500 certyfikatów w tym blisko 500 na poziomie instruktorskim. W 2009 roku w wieku 27 lat uzyskał stopień Course Directora PADI. Od tego czasu działając w ramach Szkoły Instruktorów Nurkowania zdobył tytuł Platinum Course Director na rok 2010, 2011 i 2012. W 2011 roku został wyróżniony za wkład w szkolenie instruktorskie PADI.

Po ukończeniu kursu instruktorskiego w 2001 roku Michał regularnie szkolił się u Witka, a od 2004 roku zaczął prowadzić jako kadra zajęcia w jego szkole. Od 2009 roku był wspólnikiem Witka Śmiłowskiego i razem prowadzili szkołę oraz wszystkie kursy, teraz Michał kontynuuje dzieło Witka, prowadząc dalej Szkołę Instruktorów Nurkowania.

Michał Kosut jest także instruktorem trenerem nurkowania technicznego PADI TecRec. Wrakowe nurkowania techniczne należą do jego ulubionych i to podczas tych nurkowań ładuje swoje baterie. Jest także trenerem programów technicznych w sidemouncie. Ostatnio zainteresował się nurkowaniem na CCR i konsekwentnie buduje doświadczenie nurkowe na tych urządzeniach. Dodatkowo Michał stworzył dwie specjalizacje autorskie TecRec: Tec Rescue Diver oraz Tec Support Diver.

Michał przez dwa lata pracował w DAN Europe we Włoszech na stanowisku Managera w dziale szkoleniowym. Obecnie jest regionalnym koordynatorem ds. szkolenia na Polskę oraz konsultantem International DAN do spraw szkoleniowych. Dodatkowo jest jedną z pięciu osób w Europie, która może egzaminować instruktorów trenerów DAN. Wystawił ponad 900 certyfikatów DAN na poziomy od ratownika do instruktora trenera.

Michał pracuje w PADI jako Regionalny Manager odpowiedzialny za Centralną Europę i Grecję.

Oprócz bycia instruktorem trenerem w organizacji EFR ukończył także szkolenia z zakresu zawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, BTLS i ratownictwa medycznego (EMT). Może pochwalić się wyjątkowym certyfikatem Diver Medic Technician wydawanym przez ośrodek hiperbaryczny w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Wspólnie z Witkiem napisał specjalizację autorską Recompression Chamber Awareness dzięki której nurkowie mają szansę zapoznać się z procedurami leczenia w komorze hiperbarycznej.

Do jego poza nurkowych zainteresowań należą: psychologią procesu nauczania, wystąpienia publiczne, design prezentacji multimedialnych. Jest też wielkim entuzjastą produktów Apple oraz wielbicielem kotów.