Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

Prelegent

Doktor Martijn Manders jest archeologiem morskim i podwodnym oraz szefem programu morskiego w Agencji Dziedzictwa Kulturowego Holandii (RCE). Projekty w ramach tego programu dotyczą holenderskiego dziedzictwa morskiego za granicą oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego. Jednym z głównych jego projektów jest badanie i wydobycie statku floty Wschodnioindyjskiej (VOC) Rooswijk u wybrzeży Anglii.

Zainteresowania badawcze Mandersa obejmują także ochronę podwodnego dziedzictwa kulturowego w skali globalnej, w szczególności w zakresie ochrony i monitorowania miejsc spoczywania wraków oraz procesów erozji. Ta ostatnia jest silnie związana z badaniami geofizycznymi. Jest to bardzo ważne zagadnienie dla archeologów morskich, ponieważ umożliwia im badanie, monitorowanie i prawidłową ochronę podwodnych obiektów. Na terenie Europy Martijn zainicjował kilka innowacyjnych projektów, opracowując  nowe metody i techniki badań geofizycznych i podwodnych. Wyniki te przyczyniają się do tego, że Holandia jest jednym z wiodących krajów w zakresie zarządzania i ochrony dziedzictwem morskim oraz prowadzenia wysokiej jakości badań archeologii morskiej na profesjonalnym poziomie.
Jako ekspert współpracował z wieloma krajami zainteresowanymi ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego. Pracuje również na Uniwersytecie w Leiden, gdzie uczy archeologii morskiej na poziomie magisterskim, a także kształci młodych profesjonalistów na całym świecie, głównie we współpracy z organizacjami takimi jak UNESCO i ICOMOS / ICUCH.
Martijn jest szczególnie zainteresowany podkreślaniem społecznego i kulturowego znaczenia studiowania morskiego dziedzictwa jako źródła wiedzy na temat naszej przeszłości:
„Wraki statków są jak kapsuły czasu. Są jak małe wizjery pozwalające patrzeć w naszą przeszłość. Poznanie tego wyjątkowego dziedzictwa, które dosłownie wydobywamy na powierzchnię, pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy” – tak uważa dr Martijn Manders.