Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

Prelegent

Maciej Franz, dr hab. prof. UAM – urodzony w 1969 roku, w Toruniu, syn oficera lotnictwa Wojska Polskiego – absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – nauczyciel akademicki od zawsze związany z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, od 2017 roku kierownik Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM w Poznaniu, zatrudniony na uczelni od 1999 roku -w latach 2007-2012 profesor w Instytucie Historii Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – historyk wojskowości, zajmujący się dziejami wojen morskich, historią wojskowości nowożytnej XVI-XVII wieku, głównie wojskowością kozacką, oraz historią historiografii – autor ponad 300 opracowań naukowych i popularno-naukowych, w tym ponad 20 książek – kreator i kierownik konferencji wolińskich, towarzyszących Festiwalom Słowian i Wikingów na Wolinie – członek Polskiego Towarzystwa Historyczne, Stowarzyszenia Historyków Wojskowości w Polsce – promotor doktorów, magistrów i licencjatów – prowadził badania naukowe w zespołach archiwalnych i muzealnych Polski, Rosji, Ukrainy, Czech, Włoch, Niemiec, Francji

Dr. Maciej Franz, professor at the University of A. Mickiewicz – born in 1969, in Toruń, son of an officer of the Polish Air Force

  • alumni of the University of A. Mickiewicz in Poznań
  • employed at the University since 1999; his career as a professor has always been associated with the University of A. Mickiewicz in Poznań – since 2017, he is the head of the Military History Department of the Institute of History of the University of A. Mickiewicz in Poznań
  • in the years 2007-2012, professor at the History Institute of the Polish Navy Academy in Gdynia
  • military historian, dealing with the history of naval warfare, the modern military history of the 16th and 17th centuries (mainly Cossack military), and the history of historiography
  • author of over 300 scientific and popular-science publications, including over 20 books
  • creator and manager of Wolin Conferences, accompanying the festivals of the Slavs and Vikings in Wolin
  • member of the Polish Historical Society and the Association of Military Historians in Poland
  • adviser of Doctorate, Master’s, and Bachelor’s students
  • conducted scientific research in the archives and museums in Poland, Russia, Ukraine, the Czech Republic, Italy, Germany, and France.