Prelegent

Immi Wallin jest dyrektorem generalnym firmy SubZone Oy zajmującej się badaniami podwodnymi. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w naukowym nurkowaniu technicznym i technologii podwodnej. Posiada licencję kapitana na statki do pojemności 500 BRT na Morzu Bałtyckim i jest kapitanem statku badawczego „SubZone”. Immi Wallin jest pilotem ROV i technikiem sonarowym, a także instruktorem nurkowania technicznego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Immi ma bogate doświadczenie w opracowywaniu technik dokumentacji wrakowej, a także w badaniach podwodnych.

W czasie ekspedycji prowadzonych przez Immi z jej wykwalifikowanym i  oddanym zespołem odkryto, zidentyfikowano i udokumentowano na Morzu Bałtyckim bardzo wiele interesujących i dziewiczych wraków. Należą do nich wraki statków uzbrojonych i handlowych z XVIII i XIX wieku, okręty podwodne i inne jednostki wojenne z I i II wojny światowej oraz inne wraki o niezwykle interesującej i bogatej historii.

Immi Wallin is an ichtyonomist and General Manager of underwater operations company SubZone Oy. She has over 30 years’ experience of scientific technical diving and underwater technology. She has captain license for vessels up to 500 brt at the Baltic Sea and is the captain of SubZone’s research vessel. Immi Wallin is a ROV pilot and sonar technician as well as technical diving instructor trainer with 20+ years’ experience. Immi has extensive experience of developing wreck documentation techniques as well as underwater habitat survey techniques.

Numerous very interesting, pristine wrecks has been found, documented and identified in the Baltic Sea during the expeditions run by Immi with her skilled, dedicated team. These include man-of-war and trader wrecks from 18th and 19th century, submarines and other warships from the WW1 and WW2 and various other wrecks with highly interesting history.