Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

Prelegent

dr hab. Bartosz Kontny. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Zakładu Archeologii Europy Starożytnej), prodziekan Wydziału Historycznego UW, instruktor CMAS M2; główne zainteresowania: archeologia okresów – przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bronioznawczej,  archeologia podwodna.