Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

Prelegent

Chris Jewell jest eksploratorem i nurkiem jaskiniowym, który poszukuje i odkrywa nowe przejścia podziemne w Wielkiej Brytanii i w innych miejscach na Ziemi. Natura nurkowej eksploracji jaskiniowej oznacza ciągłe dopasowywanie się do wszelkich napotkanych wyzwań. W warunkach zerowej widoczności wykorzystuje do eksploracji małe butle,  do nurkowań poniżej 100 metrów używa rebreather’y, które są zamontowane na piersiach. 

W ciągu ostatnich 12 lat eksploracji jaskiń Chris zmuszany był do przeciskania się przez małe błotniste, podwodne dziury w jaskiniach w Somerset, przekopywania się pod wodą w Yorkshire Dales, budowy i rozwoju różnych rozmiarów rebreather’ów.

Wielokrotnie prowadził wyprawy jaskiniowe w Hiszpanii i Meksyku. Organizował ekspedycje do systemu jaskiń Huautla w Meksyku – ustalił, że pieczary tę są najgłębsze na półkuli zachodniej.

W czerwcu 2018 roku był jednym z brytyjskich nurków jaskiniowych, którzy odegrali wiodącą rolę w ratowaniu dwunastu chłopców z drużyny piłkarskiej i ich trenera, którzy utknęli w jaskini Tham Luang w Tajlandii.

Chris Jewell is an exploratory caver and cave diver who explores new cave passage in the UK and abroad. He dives in a wide range of caves using different techniques. Using everything from small cylinders in zero visibility conditions to diving chest mounted rebreathers at -100m, the nature of cave diving exploration means continually adapting to meet whatever challenges you come across.

Over the last 12 years, Chris Jewell’s exploration has had him squeezing through tiny muddy underwater holes in Somerset, digging underwater in the Yorkshire Dales, developing several various sized rebreathers and leading cave diving expeditions to Spain and Mexico. In recent years he has led expeditions to the Huautla cave system in Mexico which established the cave as the deepest in the Western hemisphere. 

In June of 2018, he was one of the British cave divers who played a leading role in the 2018 Tham Luang Thailand cave rescue.