Prelegent

Doktor inż. Benedykt Hac, kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku. Hydrograf z 35 letnim doświadczeniem w prowadzeniu pomiarów na morzu, specjalizacja wraki, kapitan statków morskich do 3 000 GT, kmdr por. rezerwy, były dowódca okrętu badawczego ORP”Heweliusz”, ekspert Helcom Submerged, Członek ( FI) The Explorers Club.

Zorganizowane duże projekty:

1. Poszukiwania wraku ORP”Orzeł” na M. Północnym

  • 2008 – Wyprawa z BalexMetal,
  • 2014, 2015, 2016 – Santi Odnaleźć Orła

2. Operacja wydobycia 11 z 44 dział z wraku drewnianego – leżącego na Ławicy Słupskiej – projekt „Wiatrem Gnane” – 2011

3.Operacja rozpoznania i przygotowania wraku samolotu „Douglas A-20G Havoc” do podniesienia – 2013/2014

4.Badania środowiskowe na niebezpiecznych wrakach Zatoki Gdańskiej – Stuttgart i Franken dla potrzeb MŚ.

W ciągu ostatnich 30 lat pracy hydrograficznej na morzu odnalezienie kilkudziesięciu nieznanych wraków statków, okrętów i samolotów na polskich obszarach morskich, w tym wiele cennych wraków statków drewnianych.

Doctor of Engineering, Benedykt Hac, head of the Operational Oceanography Department of the Maritime Institute in Gdańsk. Hydrographer with 35 years of experience in conducting measurements at sea, specialization of wrecks, captain of nautical vessels up to 3000 GT, Navy Reserve Commander, former Commander of the research ship ORP „Heweliusz”, Helcom Submerged expert, Member (FI) of The Explorers Club.

Main projects:

1. Search for the shipwreck of ORP “Orzeł” on the North Sea

  • 2008 – Expedition with Balex Metal
  • 2014, 2015, 2016 – “Santi Odnaleźć Orła”

2. Operation of recovering 11 of 44 guns from a wooden wreck – lying on the Ławica Słupska – project name: „Wiatrem Gnane” – 2011

3. Operation of reconnaissance and preparation of the airplane wreck of the „Douglas A-20G Havoc” to raise it from the water – 2013/2014

4. Environmental research on dangerous wrecks of the Gulf of Gdansk – Stuttgart and Franken.

During the last 30 years of hydrographic work at sea he found dozens of unknown wrecks of ships and aircrafts in Polish maritime areas, including many valuable wrecks of wooden ships.