Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

Prelegent

Aleksandra Stępień  jest nurkiem pełnoletnim, czyli nurkuje od ponad 18 lat. Od 2003 roku czynnie pracuje jako instruktor nurkowania (M2) i realizuje własne projekty nurkowe. Szczególnie pasjonuje ją nurkowanie techniczne (przekroczona granica 121 m) oraz nurkowanie jaskiniowe (Meksyk, Floryda, jaskinie Europy). W tym roku rozpoczęła nurkowanie na obiegu zamkniętym. Kolejną pasją są motocykle i podróże. Sama objechał świat dookoła, a ostatnią wiosnę przepracowała pod wodą w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

W Polsce bezkonkurencyjna pozostaje dla niej Hańcza i jej tajemnice, które z Hańcza TECH zgłębia.
Na co dzień prowadzi Główną Księgarnię Naukową im. Bolesława Prusa w Warszawie.

Aleksandra Stępień is an adult diver, i.e. she has been diving for over 18 years. Since 2003, she has been actively working as a diving instructor (M2) and is executing her own dive projects. She is particularly passionate about technical diving (exceeding 121 m.) and cave diving (Mexico, Florida, caves of Europe). This year she started diving on a closed circuit. Her other passions are motorbikes and traveling. She traveled around the world and last spring she worked underwater at the Polish Polar Station on Spitsbergen.

In Poland, Lake Hańcza and her secrets remain unmatched for her. Her day to day job is running the main scientific bookstore in Warsaw.